Tương hợp. Trò chuyện. Gặp gỡ.

Tinder®.

Vượt ra khỏi những quen biết thường ngày và kết nối với mọi người xa gần khắp nơi. Bạn chuẩn bị có trải nghiệm hẹn hò trực tuyến hấp dẫn nhất — tất cả những gì bạn cần là một vài tấm hình đẹp và một tiểu sử rõ ràng để nổi bật.

Tham Gia Ngay

Xem Điều Gì Sẽ Xảy Ra Khi Bạn Vuốt Phải

Vuốt Phải để tỏ ý thích ai đó hoặc Vuốt Trái để bỏ qua. Chúng tôi chỉ cho họ biết bạn quan tâm khi cả hai có cảm tình cho nhau.

Chớ Chỉ Nói Mỗi Lời Chào

Trò chuyện với người tương hợp dễ dàng. Và khi bạn không biết nói gì, hãy thể hiện với GIF và emoji.

Sách giấy hay sách nói?
Tính cách đa nhiệm trong tôi chọn sách nói.