Gặp Gỡ Những Người Mới Ngay Hôm Nay

Tải Tinder

Các Nền tảng và Thiết bị được hỗ trợ

Tinder hiện có trên các thiết bị iOS, Android, và HarmonyOS. Ngoài ứng dụng di động, bạn có thể truy cập Tinder.com để sử dụng Tinder phiên bản Web.

Chúng tôi cũng cung cấp phiên bản gọn nhẹ của Tinder để bạn có thể sử dụng thuận tiện ở mọi nơi - tải Tinder Lite từ Google Play store.

Tinder currently supports iOS 15.0 and up, Android 7.0 and up, and the latest versions of all major web browsers (Chrome, Firefox, Safari, Edge, etc.).