Gói thuê bao đăng ký

Nâng cấp lên Plus, Gold hoặc Platinum để có trải nghiệm Tinder® nâng cao.

 • Lượt Thích Vô Hạn
 • Lượt Quay Lại Vô Hạn
 • Hộ Chiếu đến bất kỳ địa điểm nào
 • Ẩn quảng cáo
 • Dùng chế độ Ẩn Danh
 • Xem Ai Thích Bạn
 • Top Tuyển Chọn mới mỗi ngày
 • Lượt Siêu Thích mỗi tuần
 • 1 lượt Tăng Tốc miễn phí mỗi thángTăng Tốc Miễn Phí hàng tháng chỉ dành cho gói đăng ký từ 1 tháng trở lên.
 • Và mọi thứ bạn thích từ Tinder Plus®!
 • Nhắn tin trước khi tương hợp
 • Lượt Thích Được Ưu Tiên
 • Xem những lượt Thích bạn gửi đi trong 7 ngày qua
 • Và mọi thứ bạn thích từ Tinder Gold™!

So Sáng Các Gói Thuê Bao Đăng Ký

Tính năngTinder
Tinder Plus®
Tinder Gold™
Tinder Platinum™
Tương hợp. Trò chuyện. Gặp gỡ.
Lượt Thích Vô Hạn
Lượt Quay Lại Vô Hạn
Hộ Chiếu đến bất kỳ địa điểm nào
Ẩn quảng cáo
Dùng chế độ Ẩn Danh
*Lượt Siêu Thích mỗi tuần
*1 lượt Tăng Tốc miễn phí mỗi tháng
Tăng Tốc Miễn Phí hàng tháng chỉ dành cho gói đăng ký từ 1 tháng trở lên.
Xem Ai Thích Bạn
Top Tuyển Chọn mới mỗi ngày
Nhắn tin trước khi tương hợp
Lượt Thích Được Ưu Tiên
Xem những lượt Thích bạn gửi đi trong 7 ngày qua
* Các lượt Siêu Thích và Tăng Tốc từ các gói đăng ký Tinder Gold™ và Tinder Platinum™ sẽ hết hạn nếu không được sử dụng.
Tinder
Tương hợp. Trò chuyện. Gặp gỡ.
Tinder Plus®
Tương hợp. Trò chuyện. Gặp gỡ.
Lượt Thích Vô Hạn
Lượt Quay Lại Vô Hạn
Hộ Chiếu đến bất kỳ địa điểm nào
Ẩn quảng cáo
Dùng chế độ Ẩn Danh
Tinder Gold™
Tương hợp. Trò chuyện. Gặp gỡ.
Lượt Thích Vô Hạn
Lượt Quay Lại Vô Hạn
Hộ Chiếu đến bất kỳ địa điểm nào
Ẩn quảng cáo
Dùng chế độ Ẩn Danh
*Lượt Siêu Thích mỗi tuần
*1 lượt Tăng Tốc miễn phí mỗi tháng
Tăng Tốc Miễn Phí hàng tháng chỉ dành cho gói đăng ký từ 1 tháng trở lên.
Xem Ai Thích Bạn
Top Tuyển Chọn mới mỗi ngày
Tinder Platinum™
Tương hợp. Trò chuyện. Gặp gỡ.
Lượt Thích Vô Hạn
Lượt Quay Lại Vô Hạn
Hộ Chiếu đến bất kỳ địa điểm nào
Ẩn quảng cáo
Dùng chế độ Ẩn Danh
*Lượt Siêu Thích mỗi tuần
*1 lượt Tăng Tốc miễn phí mỗi tháng
Tăng Tốc Miễn Phí hàng tháng chỉ dành cho gói đăng ký từ 1 tháng trở lên.
Xem Ai Thích Bạn
Top Tuyển Chọn mới mỗi ngày
Nhắn tin trước khi tương hợp
Lượt Thích Được Ưu Tiên
Xem những lượt Thích bạn gửi đi trong 7 ngày qua
* Các lượt Siêu Thích và Tăng Tốc từ các gói đăng ký Tinder Gold™ và Tinder Platinum™ sẽ hết hạn nếu không được sử dụng.

Tinder® là gì?

Tinder® được giới thiệu tại các trường đại học vào năm 2012 và là ứng dụng phổ biến nhất để gặp gỡ người mới trên thế giới. Ứng dụng được tải xuống hơn 340 triệu lần và có mặt trên 190 quốc gia với hơn 40 ngôn ngữ. Tinder® là một nơi được tạo dựng với niềm tin rằng mọi chuyện đều có thể. Niềm tin rằng từ một kết nối nhỏ có thể dẫn tới vô vàn khả năng. Nếu bạn đến với Tinder® để hẹn gặp người mới, mở rộng giao lưu, làm quen với dân địa phương nơi bạn du lịch, hoặc chỉ là sống trọn khoảnh khắc hiện tại, thì bạn đã đến đúng nơi. Tinder® đơn giản và vui — sử dụng tính năng Vuốt Phải để tỏ ý Thích ai đó và nếu người đó cũng thích bạn, thì đó là Tương Hợp! Chỉ cần nhấn vào những ai bạn muốn gặp để bắt đầu một câu chuyện mới mẻ.