Cách thức Swipe Night hoạt động

Từ ngày 7 tháng 11, bạn sẽ được mời tham dự sự kiện Swipe Night trên thẻ Tinder Explore Bạn có thể tham gia trải nghiệm tại thẻ Explore trên ứng dụng Tinder. Mỗi tập Swipe Night chỉ kéo dài vài phút và bạn sẽ trải nghiệm nó cùng các thành viên Tinder khác vào các Chủ Nhật từ 18:00-24:00.
Sau mỗi tập, bạn có thể tương hợp với các thành viên đã tham gia trải nghiệm Swipe Night khác và xem các lựa chọn của họ. Hãy cùng nhau vén màn bí mật!

CHAT NHANH

Ngay sau khi hoàn thành mỗi tập vào các ngày Chủ Nhật, bạn sẽ được tự động đưa đến giao diện Chat Nhanh, nơi bạn có thể trò chuyện với các người chơi khác về những kẻ tình nghi hàng đầu và các manh mối khác trong câu chuyện. Trải nghiệm này chỉ có tại thẻ Explore vào các ngày Chủ Nhật từ 18:00-24:00

DANH SÁCH TƯƠNG HỢP SWIPE NIGHT

Sau khi thoát Chat Nhanh mỗi tối Chủ Nhật, bạn sẽ được chuyển đến Danh sách Tương hợp Swipe Night có chứa các tương hợp được đề xuất, là các thành viên Tinder đã tham gia Swipe Night. Mở hồ sơ của họ để xem các lựa chọn, lưu ý rằng các lựa chọn được đánh dấu là các lựa chọn giống nhau của hai bên.

TRẢI NGHIỆM NHẬP VAI

Để tạo ra trải nghiệm video nhập vai chân thực nhất, chúng tôi đã kết hợp một số tính năng đặc trưng của điện thoại vào câu chuyện, như các thông báo và tính năng rung. Các thông báo bạn thấy trong trải nghiệm này được sử dụng để làm nổi bật câu chuyện; hoàn toàn không có thật.

ĐIỀU KHIỂN VIDEO

Nếu bạn muốn dừng video, chỉ cần chạm một lần vào video khi không có lựa chọn nào trên màn hình. Khi video đã dừng, bạn có thể bật phụ đề (bằng biểu tượng phía dưới màn hình) hoặc thoát khỏi Swipe Night. Sau khi thoát, bạn có thể vào lại trong thẻ Explore bằng cách bấm vào tập Swipe Night bạn đang xem dở và bạn sẽ được trở lại đúng điểm đó.

XEM LẠI

Bạn có thể dừng khi đang xem một tập Swipe Night trước khi nó kết thúc, nhưng các lựa chọn đầu tiên của bạn sẽ quyết định danh sách tương hợp tiềm năng.
Vào Tinder